Việt Anh

Tập 18 phim Người phán xử: Phan Thị thay chủ

Tập 18 phim Người phán xử: Phan Thị thay chủ

VTV.vn - “Người phán xử” Phan Quân tiếp tục kế hoạch giả chết, giao quyền điều hành Phan Thị cho quý tử Phan Hải.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive