TV& VIDEO

Việt - Lào

Hội đàm Tòa án Nhân dân Tối cao Việt - Lào

Hội đàm Tòa án Nhân dân Tối cao Việt - Lào

VTV.vn - Sáng 4/1, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi hội đàm giữa cơ quan Tòa án Tối cao Việt Nam và Lào.