TV& VIDEO

Việt - Lào

Tăng cường hợp tác giáo dục đại học Việt - Lào

Tăng cường hợp tác giáo dục đại học Việt - Lào

VTV.vn - Ngày 26/1 tại Vientiane, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa trường Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Lào.