TV& VIDEO

Việt Nam - Ấn Độ

"Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược"

"Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược"

VTV.vn - Việt Nam và Ấn Độ cần có tầm nhìn và tư duy mới, góp phần thức đẩy quan hệ hợp tác phát triển hai nước lên tầm cao mới.