TV& VIDEO

Việt Nam - Ấn Độ

Xúc tiến du lịch Việt Nam - Ấn Độ

Xúc tiến du lịch Việt Nam - Ấn Độ

VTV.vn - Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình "Phát động thị trường, xúc tiến quảng bá Du lịch tại Ấn Độ".