Việt Nam - Anh

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh

VTV.vn - Quốc vụ khanh Mark Field khẳng định, Chính phủ Anh tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Anh phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.