TV& VIDEO

Việt Nam - Anh

Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Anh

Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Anh

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Anh.