TV& VIDEO

Việt Nam - Australia

Việt Nam - Australia hợp tác nghiên cứu khoa học

Việt Nam - Australia hợp tác nghiên cứu khoa học

VTV.vn - Năm 2014, Việt Nam và Australia đã ký thỏa thuận hợp tác song phương về khoa học công nghệ. Nghiên cứu y khoa là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong thỏa thuận này.