TV& VIDEO

Việt Nam - Hàn Quốc

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ sự hợp tác của Tòa án Tối cao Hàn Quốc và Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam.