TV& VIDEO

Việt Nam - Lào

Lào ủng hộ hết mình để Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APPF-26

Lào ủng hộ hết mình để Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APPF-26

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định ủng hộ hết mình để Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APPF-26.