TV& VIDEO

Việt Nam - Lào

Thúc đẩy hợp tác Mặt trận Việt Nam - Lào

Thúc đẩy hợp tác Mặt trận Việt Nam - Lào

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp thân mật Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào.