TV& VIDEO

Việt Nam - Mông Cổ

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Mông Cổ

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Mông Cổ

VTV.vn - Việt Nam sẽ làm hết sức mình tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mông Cổ sang đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.