TV& VIDEO

Việt Nam ơi

Khởi động chiến dịch "Việt Nam ơi, bảo vệ tê giác"

Khởi động chiến dịch "Việt Nam ơi, bảo vệ tê giác"

VTV.vn - Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới. Năm 2010, cá thể tê giác Java cuối cùng tại Việt Nam đã bị giết hại để lấy sừng.