TV& VIDEO

Việt Nam - Philippines

Lợi ích từ hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Philippines

Lợi ích từ hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Philippines

VTV.vn - Nông nghiệp luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Philippines.