TV& VIDEO

Việt Nam trong tôi

Vietnam Idol: Top 6 trải lòng cùng giám khảo Bằng Kiều

Vietnam Idol: Top 6 trải lòng cùng giám khảo Bằng Kiều

VTV.vn - Để chuẩn bị cho những phần trình diễn trong đêm Gala 6, top 6 Vietnam Idol đã cùng chia sẻ cảm xúc và lắng nghe kinh nghiệm từ giám khảo Bằng Kiều.