TV& VIDEO

Việt Nam - Trung Quốc

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường sự tin cậy về kinh tế, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh.