TV& VIDEO

Việt Nam - Trung Quốc

Những sự kiện nổi bật tuần từ 20/11 đến 26/11

Những sự kiện nổi bật tuần từ 20/11 đến 26/11

VTV.vn -Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, Hội nghị Ngoại trưởng ASEM lần thứ XIII và một số sự kiện KT-XH, văn hóa khác sẽ diễn ra trong tuần này.