TV& VIDEO

Việt Nam và Mỹ

Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ chuyển dịch ngoạn mục

Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ chuyển dịch ngoạn mục

VTV.vn - Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu vào Mỹ đã có sự chuyển dịch rõ rệt từ những mặt hàng có giá trị thấp sang nhóm hàng hóa có giá trị cao trong giai đoạn từ 2010 đến nay.