TV& VIDEO

Việt - Nga

Việt - Nga ký Hiệp định thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại Nga

Việt - Nga ký Hiệp định thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại Nga

VTV.vn - Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga.