TV& VIDEO

Việt - Nga

Việt - Nga tiếp tục thu hút lực lượng trẻ vào hoạt động ngoại giao nhân dân

Việt - Nga tiếp tục thu hút lực lượng trẻ vào hoạt động ngoại giao nhân dân

VTV.vn - Hai Hội hữu nghị Việt - Nga và Nga -Việt xác định Việc thu hút sự tham gia của hội viên trẻ vào hoạt động ngoại giao nhân dân là trọng điểm của công tác hội.