TV& VIDEO

Việt - Trung

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới Việt - Trung

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới Việt - Trung

VTV.vn - Lần đầu tiên trên tuyến biên giới Việt - Trung đã diễn ra một cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới của hai nước.