TV& VIDEO

vietnam idol 2010

6 năm hát pop ballad, Bích Phương quyết liều với EDM

6 năm hát pop ballad, Bích Phương quyết liều với EDM

VTV.vn - Tự nhận bản thân không hề biết nhảy, Bích Phương cho biết cô khá liều khi chọn lựa thể loại Tropical House cho sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình