TV& VIDEO

Vịnh Bắc Bộ

Thời tiết trên các vùng biển khá tốt trong ngày đầu năm mới

Thời tiết trên các vùng biển khá tốt trong ngày đầu năm mới

VTV.vn - Trong ngày đầu năm mới, thời tiết trên các vùng biển hầu như đều khá tốt.