TV& VIDEO

Vịnh Bắc Bộ

Tâm bão số 12 đã ở trên khu vực Nam Tây Nguyên

Tâm bão số 12 đã ở trên khu vực Nam Tây Nguyên

VTV.vn - Hồi 13h ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Tây Nguyên.