TV& VIDEO

Vịnh Mexico

Tổng thống Mỹ hủy chuyến thăm Malaysia

Tổng thống Mỹ hủy chuyến thăm Malaysia

Ngày hôm nay (2/10), văn phòng Thủ tướng Malaysia thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoãn chuyến thăm Malaysia, do phải giải quyết các vấn đề trong nước liên quan đến việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động.