TV& VIDEO

visa

Visa sắp chấp nhận thẻ trả trước dùng tiền số tại Singapore

Visa sắp chấp nhận thẻ trả trước dùng tiền số tại Singapore

VTV.vn - Công ty vận hành mạng lưới thanh toán lớn nhất thế giới Visa vừa tuyên bố sẽ chấp nhận loại thẻ trả trước do một công ty chuyên về tiền số Monaco phát hành.