TV& VIDEO

vỡ đập

Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc trước sự cố đập chính bị thấm

Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc trước sự cố đập chính bị thấm

VTV.vn - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên ra công điện về việc đảm bảo an toàn đập, dân cư, cơ sở hạ tầng vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc.