TV& VIDEO

Vợ người ta

Phan Mạnh Quỳnh: "Sing My Song như cứu cánh cho sự nghiệp của tôi"

Phan Mạnh Quỳnh: "Sing My Song như cứu cánh cho sự nghiệp của tôi"

VTV.vn - Đây là điều được Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ khi tham gia một chương trình truyền hình mới đây.