TV& VIDEO

vỡ quỹ bảo hiểm y tế

Dễ nghèo hóa khi bệnh nặng không tham gia bảo hiểm y tế

Dễ nghèo hóa khi bệnh nặng không tham gia bảo hiểm y tế

VTV.vn - Nếu không nhanh chóng tham gia bảo hiểm y tế thì những những hộ cận nghèo, lao động tự do và nông dân rất dễ rơi vào tình trạng nghèo hóa khi ốm đau, phải điều trị dài.