vỡ quỹ bảo hiểm y tế

Dễ nghèo hóa khi bệnh nặng không tham gia bảo hiểm y tế

Dễ nghèo hóa khi bệnh nặng không tham gia bảo hiểm y tế

VTV.vn - Nếu không nhanh chóng tham gia bảo hiểm y tế thì những những hộ cận nghèo, lao động tự do và nông dân rất dễ rơi vào tình trạng nghèo hóa khi ốm đau, phải điều trị dài.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive