vỡ quỹ bảo hiểm y tế

Khó kiểm soát bội chi bảo hiểm y tế

Khó kiểm soát bội chi bảo hiểm y tế

VTV.vn - Dù BHXH Việt Nam đã giao khoán quỹ bảo hiểm y tế cho các địa phương trong năm 2017 và có tính toán đến tỷ lệ vượt chi nhưng tình trạng bội chi vẫn lặp lại.