vốn chủ sở hữu

Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu để hạn chế nhà đầu tư vốn mỏng

Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu để hạn chế nhà đầu tư vốn mỏng

VTV.vn - Nếu tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu lên 20%, nhà đầu tư sẽ phải bỏ thêm "tiền tươi, thóc thật" vào dự án và giảm bớt phần vay ngân hàng.