TV& VIDEO

vốn chủ sở hữu

30 công ty chứng khoán có thể bị ‘xóa sổ’

30 công ty chứng khoán có thể bị ‘xóa sổ’

VTV.vn - Theo dự thảo, các CTCK sẽ bị dừng hoạt động nếu có lỗ gộp bằng 50% vốn điều lệ hoặc có vốn chủ sở hữu hơn vốn pháp định theo các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép.