TV& VIDEO

vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng chậm

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng chậm

VTV.vn - Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước đã được giao ngay từ đầu năm, nhưng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chỉ đạt 54% trong 9 tháng.