TV& VIDEO

vốn đầu tư trực tiếp

10 sự kiện trong nước nổi bật năm 2017

10 sự kiện trong nước nổi bật năm 2017

VTV.vn - 2017 có thể xem là một năm đầy biến động với Việt Nam. Từ những thành công ấn tượng trong điều hành của Chính phủ cho đến sự quyết liệt trong xử lý các vụ án tham nhũng.