TV& VIDEO

vốn nhà nước

Vật liệu không nung chiếm 28% tổng vật liệu xây dựng

Vật liệu không nung chiếm 28% tổng vật liệu xây dựng

VTV.vn - Ba loại sản phẩm chính của vật liệu xây không nung chiếm khoảng 28% tổng sản lượng vật liệu xây năm ngoái.