TV& VIDEO

vốn nước ngoài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn ngân hàng

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn ngân hàng

VTV.vn - Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng hiện chỉ có 30% trong số này có thể tiếp cận được với vốn ngân hàng.