TV& VIDEO

Vốn ODA

Đề nghị Hàn Quốc duy trì vốn vay ODA cho Việt Nam

Đề nghị Hàn Quốc duy trì vốn vay ODA cho Việt Nam

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị nước Hàn Quốc duy trì các khoản viện trợ không hoàn lại và vốn vay ODA cho Việt Nam.