TV& VIDEO

vốn vay ngân hàng

Quỹ hỗ trợ giải quyết cơn "khát" vốn cho nông dân

Quỹ hỗ trợ giải quyết cơn "khát" vốn cho nông dân

VTV.vn - Đổi mới mô hình vay vốn nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn đã được triển khai trong 5 năm qua và mang lại hiệu quả tích cực.