TV& VIDEO

VPF

Nhức nhối vấn đề trọng tài và những thay đổi từ VPF

Nhức nhối vấn đề trọng tài và những thay đổi từ VPF

VTV.vn - Sau những sự cố liên tiếp về trọng tài, VPF sẽ có những sự thay đổi đáng kể bắt đầu từ vòng đấu thứ 9.