TV& VIDEO

VPF

Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF có tân Chủ tịch

Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF có tân Chủ tịch

VTV.vn - Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ông Trần Anh Tú đã được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT VPF nhiệm kỳ 2017 - 2020.