TV& VIDEO

VTV Bình Điền Long An

Chủ công Thanh Thúy chia tay VTV Bình Điền Long An để xuất ngoại

Chủ công Thanh Thúy chia tay VTV Bình Điền Long An để xuất ngoại

VTV.vn - Từ tháng 10 tới đây, chủ công Trần Thị Thanh Thúy của VTV Bình Điền Long An sẽ sang khoác áo CLB Attack Line.