TV& VIDEO

vụ án Vinashin

Một số diễn biến chính của vụ án Vinashin

Một số diễn biến chính của vụ án Vinashin

VTV.vn - Vụ án Vinashin là một trong những vụ án nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho tài sản Nhà nước.