TV& VIDEO

Vụ chìm tàu trên sông Hàn

Bảo Việt tạm ứng bồi thường nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn

Bảo Việt tạm ứng bồi thường nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn

VTV.vn - Ngày 7/6, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã trao cho gia đình các nạn nhân xấu số số tiền tạm ứng bồi thường lần đầu với mức 20 triệu đồng/người.