TV& VIDEO

vụ Đông Xuân

Hà Tĩnh: Thiệt hại gần 700 tỷ đồng do dịch bệnh lớn trên lúa

Hà Tĩnh: Thiệt hại gần 700 tỷ đồng do dịch bệnh lớn trên lúa

VTV.vn - Hơn 10.000ha lúa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị nhiễm đạo ôn, một nửa trong số này gần như đã mất trắng.