TV& VIDEO

vụ Đông Xuân

Gia Lai đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới vụ Đông Xuân

Gia Lai đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới vụ Đông Xuân

VTV.vn - Chư Sê là một trong những địa phương của tỉnh Gia Lai chịu nhiều thiệt hại trong sản xuất nông nghiêp do nắng hạn. Vụ Đông Xuân tới đây, tình trạng này vẫn chưa khắc phục.