TV& VIDEO

vụ Đông Xuân

Các vùng rau sạch Quảng Nam vào vụ Tết

Các vùng rau sạch Quảng Nam vào vụ Tết

VTV.vn - Mặc dù bị thiệt hại khá lớn sau mùa bão lụt năm trước, nhưng vụ Đông Xuân năm nay, các làng rau chuyên canh ở Quảng Nam vẫn đảm bảo nguồn hàng phục vụ thị trường Tết.