TV& VIDEO

vũ khí hủy diệt hàng loạt

Iran bác bỏ chủ trương đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

Iran bác bỏ chủ trương đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Tổng thống Iran vừa tái khẳng định, thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện giữa Iran và nhóm P5+1 ký năm 2015 là không thể đàm phán lại.