TV& VIDEO

vũ khí quân dụng

[Tiêu điểm] Hiểm nguy từ các điểm kinh doanh vật liệu nổ

[Tiêu điểm] Hiểm nguy từ các điểm kinh doanh vật liệu nổ

VTV.vn - Việc buôn bán phế liệu là vật liệu nổ được nhiều người vô tư thực hiện tại các cơ sở thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư, từ đó gây nên những hậu quả nghiêm trọng.