Vu lan

Thực hành đạo hiếu trong đời sống hiện đại

Thực hành đạo hiếu trong đời sống hiện đại

VTV.vn - Tháng Lễ Vu Lan đã không còn đơn giản là một nghi lễ Phật giáo, mà đã trở thành nét đẹp đạo hiếu trong văn hóa của người Việt Nam.