TV& VIDEO

vụ lúa Hè Thu

Tiền Giang dành 45 tỷ đồng chống hạn mặn vụ lúa Hè Thu

Tiền Giang dành 45 tỷ đồng chống hạn mặn vụ lúa Hè Thu

VTV.vn - Để bảo vệ vụ lúa Hè Thu, không để thiên tai gây thiệt hại, Tiền Giang đã đầu tư gần 45 tỷ đồng làm thủy lợi nội đồng, phòng chống hạn mặn.