TV& VIDEO

vụ quán cà phê Xin Chào

Cách chức người phê chuẩn truy tố vụ quán cà phê Xin Chào

Cách chức người phê chuẩn truy tố vụ quán cà phê Xin Chào

VTV.vn - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã cách chức ông Lê Thanh Tòng, người phê chuẩn truy tố vụ quán cà phê Xin Chào.