TV& VIDEO

vú sữa

ĐBSCL gia tăng sản lượng xuất khẩu rau quả

ĐBSCL gia tăng sản lượng xuất khẩu rau quả

Ngay từ đầu năm 2014, vùng nguyên liệu rau quả xuất khẩu lớn ĐBSCL đã bắt nhịp tăng trưởng mới, hứa hẹn nhiều triển vọng tiếp tục 1 năm xuất khẩu thuận lợi.