TV& VIDEO

Hy vọng bên con…

Hy vọng bên con…

 Với hi vọng được sống bên con, chị Chử Thị Phương (Hòa Bình) đã vượt lên mọi khó khăn kiên cường chống chọi lại căn bệnh ung thu vú...