TV& VIDEO

Vua Thái Lan

Người dân Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng vào tân vương Rama X

Người dân Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng vào tân vương Rama X

VTV.vn - Vị tân vương của Thái Lan được người dân kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vị thế, vai trò ảnh hưởng như vua cha, giúp đoàn kết dân tộc và đưa quốc gia này vượt qua khó khăn.