TV& VIDEO

vùi lấp

Hải Phòng: Sạt mỏ đá, 5 công nhân bị vùi lấp

Hải Phòng: Sạt mỏ đá, 5 công nhân bị vùi lấp

Chiều tối qua (1/8), vỉa đá tại mỏ A trên địa bàn xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã bị lở xuống khi có rất đông công nhân đang làm việc bên dưới.