Vùng 3 Hải quân

Tàu 365 Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá QNg 94635 TS

Tàu 365 Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá QNg 94635 TS

VTV.vn - Lúc 10h10 ngày 6/4/2018, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được lệnh tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNg 94635 TS.