vùng biên giới

Quảng Trị tăng cường phòng chống xâm hại rừng trên vùng biên giới

Quảng Trị tăng cường phòng chống xâm hại rừng trên vùng biên giới

VTV.vn - Trong thời gian qua, trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị, tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng tự nhiên để chuyển sang làm nương rẫy đang có những diến biến phức tạp.