TV& VIDEO

vùng cao Hà Giang

Người dân vùng cao Hà Giang chống rét

Người dân vùng cao Hà Giang chống rét

VTV.vn - Dự báo mùa đông năm nay sẽ rét hơn năm 2016 nên người dân ở vùng núi phía bắc đã chuẩn bị quần áo ấm, lương thực, củi đun và gia cố chuồng trại, bảo vệ vật nuôi.