vùng cao

Hiệu quả nhà bán trú cho học sinh vùng cao

Hiệu quả nhà bán trú cho học sinh vùng cao

VTV.vn - Từ nguồn xã hội hóa, năm học 2016 - 2017, 20 nhà bán trú container cấp cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Trà Lãnh, huyện Tây Trà.