TV& VIDEO

vùng chiến sự

Cuộc chiến giữa thời bình ở Rio de Janeiro, Brazil

Cuộc chiến giữa thời bình ở Rio de Janeiro, Brazil

VTV.vn - Người dân tại Rio de Janeiro luôn sống trong cảm giác bất an vì bạo lực xảy ra như cơm bữa.