TV& VIDEO

vùng chuyên canh

Người dân Đồng Tháp ồ ạt đào ao nuôi cá tra trên đất lúa

Người dân Đồng Tháp ồ ạt đào ao nuôi cá tra trên đất lúa

VTV.vn - Giá cá tra cao nên tại vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp, nông dân ồ ạt đào ao nuôi cá tra ngay cả trong vùng chuyên canh trồng lúa.