TV& VIDEO

vùng hạn mặn

Hỗ trợ 40 bộ máy lọc nước cho học sinh vùng hạn Khánh Hòa

Hỗ trợ 40 bộ máy lọc nước cho học sinh vùng hạn Khánh Hòa

VTV.vn - 40 trường tiểu học tại tỉnh Khánh Hòa vừa được tài trợ lắp đặt máy lọc nước.